Farmakoekonomika na Slovensku XXXV. - „Farmakoekonomika a hodnotenie zdravotníckych technológií v realite liekovej a zdravotnej politiky v SR a ČR“

25.06.2018

Dňa 13. júna 2018 sa v Bratislave, na Ministerstve zdravotníctva SR, konala vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Farmakoekonomika na Slovensku XXXV. - „Farmakoekonomika a hodnotenie zdravotníckych technológií v realite liekovej a zdravotnej politiky v SR a ČR“. Podujatie bolo súčasne 12. Slovenskou a českou farmakoekonomickou konferenciou a bolo venované 70-tinám prof. J. Holomáňa, CSc., v kontexte jeho prínosu pri zakladaní a rozvoji farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych technológií.

Program konferencie bol zameraný na štyri oblasti: Aktuality v liekovej politike a zdravotnej politike I. a II.; Ekonómia a ekonomika; Biologicky podobné lieky a Varia.

Konferencia bola organizovaná v rámci spolupráce Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku, o.z SLS a Kancelárie WHO na Slovensku ako aj Českej farmakoekonomickej spoločnosti, ISPOR Chapter Czech Republik, ISPOR Chapter Slovakia, Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie.

Konferencie sa zúčastnilo 78 účastníkov z celkového počtu 109 registrovaných záujemcov.

Viac informácií nájdete tu: https://fz.tnuni.sk/index.php?id=231 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica