Fakultu zdravotníctva bude naďalej viesť doc. Matišáková

25.05.2023

Rektor Trenčianskej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. vymenoval dňa 25. mája 2023 za dekanku Fakulty zdravotníctva doc. PhDr. Ivetu Matišákovú, PhD., ktorá túto pozíciu zastáva už od roku 2015 a toto bude jej 3 funkčné obdobie. 

Dekanke doc. Matišákovej gratulujeme a želáme veľa úspechov pri plnení povinností vyplývajúcich z tejto zodpovednej pozície.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica