Fakulta zdravotníctva pomáha

08.06.2015

Slovami nedokážeme vyjadriť o koľko by sme prišli, keby sme sa aspoň na chvíľku nestali súčasťou sveta tých, ktorí žijú trocha inak. V Svetielku sme tak dostali aj my nádielku svetla do našich ďalších dní.

Denné centrum Svetielko v Trenčíne, poskytuje komplexnú starostlivosť o deti s viacnásobným postihnutím. Jedná sa o zariadenie, ktoré sa zaoberá liečbou pohybového traktu detí, najmä s DMO. Možnosť liečby detí prostredníctvom muzikoterapie v kombinácii so špeciálnymi fyzioterapeutickými technikami prezentovali v reálnom prostredí odborní asistenti Fakulty zdravotníctva PaedDr. Evka Králová, Ph.D. a Mgr. Miroslav Černický, ktorým v rámci realizácie projektu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie (ITMS 26110230099), podporovaného z Operačného programu Vzdelávanie, bolo umožnené prehĺbiť si odborné aj praktické skúsenosti absolvovaním certifikovaných kurzov.

Ďakujeme Vám „svetielka".

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica