Fakulta zdravotníctva má nové interaktívne výučbové modely

05.03.2020

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity rozšírila paletu výučbového a prístrojového vybavenia o nové interaktívne výučbové modely, ktoré boli zakúpené v rámci projektu Prevencia karcinómu prsníka: The Best for the Breast“ grantového programu Nadácie Tatra banky. Jeho cieľom je finančne prispieť k skvalitneniu výučby tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.

Uvedený projekt je v súčasnosti vzhľadom k výskytu karcinómu prsníka v SR mimoriadne potrebný a povedie k výraznému prepojeniu teoretického vzdelávania s praxou a k multiplikatívnosti vypracovaných postupov. Prvým cieľom je nevyhnutne potrebná zmena náhľadu na problematiku karcinómu prsníka tak, aby študenti získali prístup k širokému spektru informácií a získali prehľad aj o úlohách ostatných zdravotníckych disciplín v prevencii a liečbe karcinómu prsníka.

Medzi nové modely Fakulty zdravotníctva patria

  • Pokročilý výučbový trenažér pre praktický nácvik hľadania karcinómu prsníka, ktorý poskytuje realistickú platformu pre získanie skúseností požadovaných pre klinické vyšetrenie prsníka. Trenažér je vyrobený z realistického jemného tkaniva s možnosťou výmeny rôznych patológií a môže byť používaný ako výučbová pomôcka na stole alebo môže byť nasadený priamo na človeka. Model umožňuje nácvik viacerých zručností: techniky pre klinické vyšetrenie prsníka, komunikáciu s pacientom, rozpoznávanie anatomických bodov a lymfatických uzlín i diagnostiku patológií. Súčasťou výučbového modelu sú patologické javy (karcinómy rôznej veľkosti, cysta, fibrocystické ochorenie, fibroadenóm), ktorých lokalizáciu v prsníku je možné meniť.
  • Výučbový model prsníka v priečnom reze s ochoreniami v priečnom reze v životnej veľkosti vrátane niekoľkých patologických zmien – ochorení ako sú napr. cysty, benígny i viaceré druhy malígneho nádoru, fibroadenóm, Pagetova choroba a i. Výučbový model taktiež zobrazuje zdravé tkanivo a ďalšie štruktúry prsníka.
  • Názorný edukačný poster prsníka, ktorý zobrazuje stavbu zdravého prsníka i jeho patologické zmeny vrátane nádorov a názorného postupu samovyšetrenia prsníka sprevádzaného detailne napísanými inštrukciami.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica