Extrémizmus -Týka sa aj mňa?

19.11.2019

Na Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne prijal pozvanie plk. Marián Bodolló, ktorý je  generálnym duchovným Ozbrojených síl SR a ozbrojených zborov SR a prednášal študentom Katedry politológie na tému: Extrémizmus - Týka sa aj mňa?

Na prednáške prezentoval hlavné znaky pravicového a ľavicového extrémizmu, fungovanie siekt v minulosti a v súčasnosti, rozprával o hlavných príčinách radikalizovania mladých osôb a taktiež o náboženských extrémistických skupinách. Na záver prednášky študenti diskutovali o dôležitosti šírenia osvety v rámci extrémizmu a o tom, ako je dôležité upozorňovať mladých ľudí na možné negatívne dôsledky.

Ďakujeme plk. Mariánovi Bodollóvi za jeho ochotu prednášať na našej univerzite a dúfame, že to nebolo posledný krát, čo sme mali možnosť vypočuť si jeho zaujímavú prednášku. Študenti aj pedagógovia hodnotili prednášku veľmi pozitívne.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica