Exkurzie študentov Fakulty priemyselných technológií

11.05.2015

Letný semester bol pre študentov a pedagógov Fakulty priemyselných technológií v Púchove  nabitý bohatým programom exkurzií vo viacerých podnikoch a vedeckých inštitúciách, medzi ktorými boli RONA a. s., SEDOS, s. r. o., GE Aviation a laboratóriá ČVUT Praha a Považská cementáreň a. s..

Exkurzia.  študentov I. ročníka inžinierskeho štúdia v študijnom programe materiálové inžinierstvo v podniku RONA, a. s. sa uskutočnila v rámci projektu KEGA č. 006TnUAD-4/2014 a bola organizovaná ako jedna z radu exkurzií plánovaných v rámci predmetu Technológia materiálov v priemyselnej praxi, počas ktorých študenti majú možnosť  zoznámiť sa s technológiou výroby priemyselne významných druhov materiálov.

V podniku SEDOS, s. r. o. bola exkurzia organizovaná v rámci predmetu Environmentálne inžinierstvo v priemyselnej praxi a študenti mali možnosť  oboznámiť sa s modernými technológiami úpravy osív ako inkrustácia, obaľovanie a výroba výsevných pásikov priamo v prevádzkových podmienkach spoločnosti.

V Prahe sa študenti zúčastnili dvoch zaujímavých exkurzií v americkej firme GE Aviation, kde sa vyrábajú a skúšajú letecké motory a v laboratóriách ČVUT Praha mali možnosť vidieť unikátne laboratórne prístroje. Zaujímavosťou je, že  tieto prístroje  majú možnosť využívať aj diplomanti a doktorandi Fakulty priemyselných technológií.

Poslednou realizovanou exkurziou bola exkurzia v akciovej spoločnosti Považská cementáreň a. s., kde študenti mali možnosť navštíviť  laboratóriá lomu vrchu Butkov a riadiacu vežu, kde mohli pozorovať jednotlivé časti procesu spracovania slinku na cement.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica