EURIAS Fellowship Programme pre obdobie 2014/2015

14.06.2013

Radi by sme Vás informovali o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí pre program:

EURIAS Fellowship Programme pre obdobie 2014/2015

Program je určený pre mladých vedeckých pracovníkov a vedúcich výskumníkov (leading senior researchers)  predovšetkým  pre oblasť humanitných a spoločenských vied. Podrobnosti ohľadom výzvy sú zverejnené na:

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica