Erasmus+ vašimi očami

10.06.2016

Chcete nám predstaviť svoj pohľad na program Erasmus+? Máte zaujímavé postrehy zo zahraničného pobytu v rámci programu Erasmus+. Chystáte sa na mobilitu do zahraničia?

Stvárnite svoje postrehy formou videa a zapojte sa do našej súťaže.

Súťaž je primárne určená pre žiakov a študentov materských, základných, stredných a vysokých škôl. V prípade záujmu sa môžu zapojiť aj jednotlivci, kolektívy a skupiny.

Súťaž je určená jednotlivcom, účastníkom mobility, ktorými sú žiaci, študenti a zamestnanci materských, základných, stredných a vysokých škôl, ale aj pre kolektívy zo škôl a iných organizácií, ktoré získali v rámci programu Erasmus+ finančnú podporu a do programu sa priamo zapojili.

Úlohou súťažiacich je vytvoriť krátke video (hrané, animované, dokumentárne alebo kombinované) v maximálnej dĺžke 3 minúty, ktoré má pútavo a zároveň výstižne priblížiť program Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Svoje práce na CD spolu s prihlasovacím formulárom môžu súťažiaci posielať do 30. júna 2016 na adresu SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Križkova 9, 811 04, Bratislava. Obálku je potrebné označiť heslom: Súťaž – Erasmus+ vašimi očami.

Viac informácii v pripojenom súbore.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica