Erasmus+ stretnutie na našej univerzite

25.06.2019

Dnes dňa 25. júna sa na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne koná stretnutie pre kontaktné osoby programu Erasmus+. Na pravidelnom dvojdňovom inštruktážnom seminári prezentujú koordinátori svoje skúsenosti zo zahraničia ale aj nové výzvy, projekty, novinky v programe, či študentské pohľady na Erasmus +.

Program Erasmus+ pomáha organizovať výmeny študentov a doktorandov medzi  partnerskými krajinami. Vďaka štúdiu v zahraničí si študenti zlepšujú svoje komunikačné, jazykové a medzikultúrne zručnosti a získavajú sociálne zručnosti, ktoré si zamestnávatelia vysoko cenia.

Trenčianska univerzita podporuje mobilitu študentov a aj podľa rektora univerzity Jozefa Habánika sú skúsenosti získané v zahraničí neoceniteľné a odporúča každému študentovi takýto výmenný program absolvovať.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica