ELOSYS 2013.

18.10.2013

Naša univerzita úspešne zahájila 19. medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií v Trenčíne s názvom ELOSYS 2013. Medzinárodný veľtrh sa koná pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne zaujala miesto odborného garanta.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica