Duševné vlastníctvo a transfer technológií

11.03.2015

Dovoľujeme si Vás pozvať na štvrtý zo série odborných seminárov NITT SK organizovaných Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pod názvom:

 

Duševné vlastníctvo a transfer technológií

 

Seminár sa uskutoční v rámci implementácie národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“.

Dátum:

18. 3. 2014

Čas:

8:30 – 14:00 hod.

Miesto:

CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Viac informácií o podujatí, vrátane POZVÁNKY S PROGRAMOM je k dispozícii na stránke Národný portál pre transfer technológií –NPTT.

V prípade Vášho záujmu o účasť na odbornom seminári je potrebné registrovať sa prostredníctvom REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA do 13. 3. 2014.

V prípade otázok, prosíme, kontaktujte organizátorov na jaroslav.noskovic@cvtisr.sk

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica