Duša slovanská

27.10.2015

Výstava študentov Oddelenia priemyselného dizajnu Katedry materiálového ižinierstva Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka predstavuje prierez súčasnej tvorby mladých začínajúcich dizajnérov v rámci konceptu ateliéru Textilnej technológie a návrhárstva. Výstava umožní nahliadnuť do procesu tvorby modelu od prvotnej inšpirácie k reálnym artefaktom. Tématicky je výstava zameraná hlavne na pretransformovanie tradičného, zakoreneného lokálneho kultúrneho prvku do súčasného kontextu, s dôrazom na detail alebo s použitím tradičných textilných techník ako aj súčasných technológií.

Termín: od 11.12.2015, 17:00 do 31.1.2016, 17:00 
denne okrem pondelka

Miesto konania

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

PhDr. Danica Lovišková

Organizátor

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica