Dr.h.c. Štefan Rosina, česť Vašej pamiatke

07.11.2022

Česť Vašej pamiatke, Dr.h.c. Štefan Rosina,

výnimočná osobnosť slovenského priemyslu a človek, ktorý dlhodobo podporoval odborné vzdelávanie, Fakultu priemyselných technológií a našu Trenčiansku univerzitu. Stál pred 25 rokmi pri jej zrode a jeho myšlienky nás posúvali vždy vpred.

S veľkou vďakou a úctou spomíname na výnimočné chvíle v spoločnosti pána Rosinu, ktorý univerzitu a fakultu všestranne podporoval a intenzívne sa zaujímal o jej rozvoj. Obrovskou mierou prispel k rozvoju vzdelanosti, výskumu a technologických inovácií. Bol prvým držiteľom titulu Dr. h. c. Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, členom vedeckej rady a s jeho osobou sa neodmysliteľne spájali všetky významné podujatia a míľniky v živote fakulty.

V mene akademickej obce, študentov a zamestnancov univerzity vyjadrujeme smútiacej rodine úprimnú sústrasť.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica