Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Buday, CSc. * 19.3.1951 † 27.2.2021

02.03.2021

S hlbokým zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že dňa 27. februára 2021 nás navždy opustil docent Jozef Buday, generálny riaditeľ EVPÚ, a. s., výskumník, propagátor a budovateľ slovenského priemyselného výskumu a vývoja, na ktorého čele počas svojho aktívneho života stál, neúnavný spolupracovník a prezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, od roku 2002 Doctor honoris causa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

 

Zostáva v našich spomienkach.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica