Doplňujúce voľby do študentskej rady vysokých škôl (19. marec 2024)

14.03.2024

Dňa 19. 03. 2024 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. sa uskutočnia doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl za študentskú časť Akademickej obce Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Volí sa elektronickou formou hlasovania v platforme MS-Forms jeden kandidát z navrhovaných členov.

Za kandidátov na člena ŠRVŠ za študentskú časť Akademickej obce boli navrhnutí a s kandidatúrou súhlasia:

1. Bc. Nikolas Ferenyi, študent FSEV

2. Bc. Jozef Haščák, študent FSEV

3. Miroslav Karpeľ, študent Katedry politológie

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica