covid-19
Facebook Youtube Instagram

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS TnUAD

Akademický senát TnUAD vyhlásil na svojom riadnom zasadnutí dňa 30. 09. 2020 doplňujúce voľby do študentskej časti AS TnUAD za CUP. Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa voľby neuskutočnili.

Akademický senát TnUAD na svojom riadnom zasadnutí dňa 18. 11. 2020 preto vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS TnUAD za CUP z dôvodu ukončenia štúdia člena AS TnUAD podľa schváleného harmonogramu prípravy a vykonania doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TnUAD za CUP.

Návrhy na kandidátov za členov AS TnUAD sa prijímajú do 30. 11. 2020.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica