Doplňujúce voľby do študentskej časti AS TnUAD

20.11.2020

Akademický senát TnUAD vyhlásil na svojom riadnom zasadnutí dňa 30. 09. 2020 doplňujúce voľby do študentskej časti AS TnUAD za CUP. Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa voľby neuskutočnili.

Akademický senát TnUAD na svojom riadnom zasadnutí dňa 18. 11. 2020 preto vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS TnUAD za CUP z dôvodu ukončenia štúdia člena AS TnUAD podľa schváleného harmonogramu prípravy a vykonania doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TnUAD za CUP.

Návrhy na kandidátov za členov AS TnUAD sa prijímajú do 30. 11. 2020.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica