Facebook Youtube Instagram

Dôležité upozornenie pre študentov

Niektorí študenti, ktorí cestovali vlakom počas leta 2011, majú nastavenú železničnú preukážku v preukaze na zadržanú.

Žiadame študentov uvedených v zozname, aby si najneskôr v čase do 1.12.2012 priložili preukaz študenta na univerzitný terminál. Títo študenti majú v čipe preukazu uvedený príznak „zadržaná karta“. Priložením preukazu študenta na terminál sa aktualizujú dáta v čipe.

ŽSSK do 1.12.2012 tento príznak „zadržaná karta“ ignoruje. V prípade, ak aj po 1.12.2012 budú mať príznak „zadržaná karta“ v čipe, môžu dostať pokutu, prípadne doplatok do celého cestovného.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica