Doktorandi Fakulty špeciálnej techniky mali zamestnanie ešte skôr než diplom

03.10.2016

V utorok 27. septembra bol slávnostne zahájený nový akademický rok na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Pri slávnostnej ceremónii odovzdalo vedenie univerzity aj diplomy ôsmim doktorandom Fakulty špeciálnej techniky v  študijnom odbore Strojárske technológie a materiály.

Univerzita kladie v posledných rokoch veľký dôraz na prepájanie štúdia s praxou a na to, aby záverečné aj vedecké práce študentov pochádzali z reálneho prostredia a riešili úlohy praxe. Všetci doktorandi, ktorí si prevzali svoje diplomy sú už zamestnaní v automobilovom a strojárskom priemysle na perspektívnych, najmä konštruktérskych pozíciách.

„Ide o mimoriadne perspektívny študijný odbor z hľadiska priemyselného zamerania našej krajiny. Teší ma, ak sa absolventi rozhodnú ďalej študovať a venovať sa vedeckému bádaniu. Pre záujemcov o tretí stupeň vysokoškolského vzdelania máme vytvorené výborné materiálovo-technické zázemie, nakoľko mnohé naše pracoviská v minulom roku prešli rekonštrukciou a modernizáciou“, uviedol rektor univerzity Jozef Habánik. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica