Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. poverený výkonom funkcie rektora sa zúčastní zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie za účasti predsedu vlády SR doc. JUDr. Róberta Fica, CSc. a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. PhDr. Dušana Čaploviča, Dr

21.02.2013
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica