Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. poverený výkonom funkcie rektora sa zúčastní rokovania Krajskej rady SOPK, kde predstaví projekt Technologického centra TnUAD v Trenčíne.

21.02.2013
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica