Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. poverený výkonom funkcie rektora sa zúčastní konferencie OZPŠaV pod názvom Slovenské školstvo v období krízy a systémových zmien.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica