Facebook Youtube Instagram

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. poverený výkonom funkcie rektora sa zúčastní konferencie OZPŠaV pod názvom Slovenské školstvo v období krízy a systémových zmien.





AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica