Do práce na bicykli

07.06.2018

Naša univerzita sa aj tento rok zapojila do celoslovenskej kampane "Do práce na bicykli". V mesiaci máj najazdil náš 3. členný tím Universal 2384,00 km, čím v Trenčianskom kraji dosiahol úctyhodné 4. miesto zo 164 registrovaných tímov. Tím Unibrzdy prispeli 230-timi kilometrami a v máji odjazdili fantastických 99 jázd. Celkovo sa na Slovensku odjazdilo do práce 1 397 448,7 km a ušetrilo sa 408 178,8 kg CO2. Cieľom súťaže je podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, motivovať samosprávy, aby na svojom území vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky pre využívanie bicykla na prepravu po meste, motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali podmienky pre bezpečné uloženie bicykla, priestor na prezlečenie vrátane sociálneho zariadenia, a tiež aby prípadnými bonusmi motivovali zamestnancov, aby namiesto motorového vozidla použili na dochádzanie do práce bicykel... Našim tímom gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica