Dni Maximiliána Hella

23.10.2018

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Kolégiom piaristov v Trenčíne a mestom Trenčín zorganizovala dňa 20. októbra 2018 dni Maximiliána Hella 2018, na ktorých prednášali významní hostia z oblasti vedy, astrofyziky či astronómie. Ing. Mgr. Jozef Drga, PhD. prednášal o Magnetických kvapalinách, prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSC. hovoril o Pôvode chemických prvkov a s Mnohopásmovou astronómiou zaujal publikum prednášateľ RNDr. Jiří Grygar, CSc. Z publika bol o témy veľký záujem, čo sa prejavilo neutíchajúcou diskusiou.

Trenčianska univerzita týmto podujatím každoročne prispieva k rozvoju vedy a školstva v regióne Trenčín, ale aj v rámci Slovenska či svetového pôsobenia. Dni Maximiliána Hella moderovala Mgr. Petra Rendková. V úvode privítal poslucháčov a prednášajúcich prorektor pre stratégiu a rozvoj doc. Ing. Peter Lipták, CSc. Na organizácii sa významnou mierou podieľali pracovníci univerzitnej pozorovateľne.  

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica