Dni Maximiliána Hella

20.10.2013

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Univerzita Komenského v Bratislave
Kolégium Piaristov v Trenčíne
Mesto Trenčín

 

Vás pozývajú na 3. ročník podujatia

Dni Maximiliána Hella

Astronomicko-vedecký deň pre verejnosť

 

9. novembra 2013

 o 14:00

v AULE CP 105
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 3, 911 50 Trenčín

Program:

14:00 – 14:55  Magnetizmus ako ho (ne)poznáme (Ing. Mgr. Jozef Drga, PhD.)

Prednáška oboznámi poslucháčov s princípmi magnetizmu a jeho využitím v niektorých aplikáciách.

15:15 – 16:45  Kométa ISON prichádza (prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.)

Kométa ISON sa možno stane kométou storočia. Poslucháčov tiež oboznámi aj s problematikou meteoritov z Marsu.

17:05 – 18:35 Záhady kvantovej mechaniky alebo častica ako gulička a zároveň kvantová (ne)gulička (doc. RNDr. Vladimír Černý, CSc.)

Prednáška pútavým spôsobom zavedie poslucháča do problematiky kvantovej mechaniky. Prednášajúci je teoretický fyzik a je známy z relácie Pod lampou.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica