Dni Maximiliána Hella opäť na našej univerzite

09.10.2015

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa dňa 17.10.2015 už po šiesty krát uskutoční podujatie „Dni Maximiliána Hella“, ktorého cieľom je podať najnovšie vedecké objavy záujemcom z radov širokej verejnosti. So svojimi prednáškami  vystúpia opäť naslovovzatí odborníci :

RNDr. Jiří Grygar, CSc. je pracovníkom fyzikálneho ústavu Akadémie vied Českej republiky. Je nositeľom mnohých medzinárodných cien za popularizáciu vedy.  Známy je z rôznych populárno-náučných programov v televízii ako sú napríklad Okná vesmíru dokorán a Vesmírne laboratórium.

prof. MUDr. Pavel Traubner, DrSc. je svetovo uznávaný neurológ. Pôsobí v mnohých lekárskych vedeckých spoločnostiach.

Program  17.10.2015 (sobota)  Aula TnUAD   BA 101 Študentská 2, Trenčín

13:35 – 15:00  

RNDr. Jiří Grygar, CSc. : Život vo vesmíre

Prednáška bude venovaná aktuálnemu stavu hľadania života mimo planéty Zem.

15:15 – 16:35 

prof. MUDr. Pavel Traubner, DrSc.: Nervová sústava a jej civilizačné choroby

prof. Traubner sa bude venovať nervovej sústave a jej chorobám s ohľadom na aktuálny stav tejto problematiky.

16:45 – 18:00

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.: Keramika známa a neznáma.

Reč bude o keramike a najnovších keramických materiáloch a ich  využití vo vede a priemysle.

„Dni Maximilána Hella“ sa konajú v spolupráci s Kolégiom Piaristov v Trenčíne a Mestom Trenčín a sú určené záujemcom o vedu z radov študentov a širokej verejnosti.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica