Dni Maximiliána Hella, astronomicko – vedecký deň pre verejnosť

11.10.2016

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Kolégium piaristov v Trenčíne
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Mesto Trenčín

Vás pozývajú na 6. ročník podujatia

 

Dni Maximiliána Hella 

Astronomicko-vedecký deň pre verejnosť

5. novembra 2016 (sobota)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, Trenčín
Budova B (Aula B101)

Program:

13:50 Otvorenie

14:00 - 15:15 Einstein a zotrvačnosť - doc. RNDr. Vladimír Černý, CSc.

15:30 - 17:00 Pluto nemá chybu - RNDr. Jiří Grygar, CSc.

17:15 - 18:50 Príčiny vzniku psychických chorôb a spoločnosť - doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica