Dni Maximiliána Hella 2017

18.10.2017

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Kolégium piaristov v Trenčíne

Mesto Trenčín

 

Vás srdečne pozýva na

Dni Maximiliána Hella 2017

 

14:00 – 14:10 Otvorenie

14:10 – 16:05 Žeň objevú – RNDr. Jiří Grygar, CSc. (Prednáška sa bude zaoberať novinkami vo vede objavenými v roku 2016)

16:20 – 17:45 Slovenský štát – aký bol – PhDr. Martina Fiamová, PhD. (O živote a situácii vo vojnovom Slovenskom štáte bude hovoriť historička z Historického ústavu Slovenskej Akadémie Vied)

17:55 – 19:25 Pôvod chemických prvkov – Prof. RNDr. Jozef Masarik, CrSc. (Významný slovenský jadrový astrofyzik sa v diskusii podelí o poznatky, kde sa vo svete podelo toľko chemických prvkov)

 

4. novembra 2017 (sobota), Študentská 2, Trenčín, Budova B (Aula B101)

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica