Dnes si pripomíname pamiatku Alexandra Dubčeka

27.11.2020

Rektor našej univerzity Jozef Habánik, si v mene celej akademickej obce pripomenul pamiatku Alexandra Dubčeka pri príležitosti 99. výročia jeho narodenia, položením kytice kvetov k buste, ktorá je umiestnená vo vestibule rektorátnej budovy.

Alexander Dubček, politik s ľudskou tvárou, je pre našu univerzitu významná osobnosť, pretože meno tohto vzácneho človeka, ktorého aj vo svete vnímali ako zástancu slobody, dodržiavania práv a odporu voči autoritatívnemu uplatňovaniu moci hrdo nesie od roku 2002 aj naša univerzita. Rektor vníma spojenie Alexandra Dubčeka s Trenčianskou univerzitou ako obrovskú česť a záväzok zároveň, aby sme jeho odkaz humanizmu, tolerancie a skutočnej demokracie pretavili aj do prístupu k vzdelávaniu.

Budúci rok si pripomenieme 100. výročie narodenia tejto významnej osobnosti novodobých dejín, a preto navrhujeme aby rok 2021 bol rokom Alexandra Dubčeka.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica