Diskusné fórum FZ - Včasná diagnostika a skríning karcinómu prsníka

04.11.2016

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na TnUAD diskusné fórum na tému „Včasná diagnostika a skríning karcinómu prsníka“.

V rámci podujatia odznejú zaujímavé prednášky i interaktívne ukážky pod odbornou a vedeckou garanciou doc. MUDr. Jany Slobodníkovej, CSc. z Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a  primárky Preventívneho centra Onkologického ústavu svätej Alžbety v Bratislave  MUDr. Aleny Kállayovej.

Ústrednou témou diskusného fóra bude  problematika včasnej diagnostiky a skríningu karcinómu prsníka, situácia na Slovensku i v EÚ ako aj témy spojené so psychologickými a genetickými aspektmi onkologického ochorenia.  

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica