Diskusia na tému Transparentnosť a fungovanie verejnej správy

28.03.2017

Na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa dňa 27. marca uskutočnila ďalšia zaujímavá diskusia študentov, tentokrát s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky Veronikou Remišovou a Igorom Matovičom.

Hlavnou témou diskusie, ktorá vznikla na podnet samotných študentov, bola Transparentnosť a fungovanie verejnej správy. Veronika Remišová, ktorá okrem štúdia na zahraničných univerzitách má za sebou aj prácu v Európskej komisii, predstavila študentom príklady fungovania verejnej správy v rôznych mestách a regiónoch Európy, ale aj na iných kontinentoch. Zúčastnení poslanci hovorili tiež o dôležitosti infozákona, o tom, aké nedostatky mu vytýkajú a aká je prax v zverejňovaní povinných a nepovinných údajov v zahraničí. Študentov zaujímali tiež pripravované zmeny vo voľbe predsedov samosprávnych krajov, špecifiká pracovných pozícií vo verejnej správe, ale aj súčasné protikorupčné opatrenia. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica