Diskusia k návrhu stratégie rozvoja našej univerzity

01.10.2013

Vážená akademická obec, vážené kolegyne, kolegovia, študenti,

v súlade so zámermi prezentovanými pri voľbe rektora, si Vám dovoľujem predložiť k verejnej diskusii a pripomienkovaniu: „Návrh stratégie rozvoja Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne do roku 2020.“ Nakoľko ide o dokument a ciele, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnia dianie na našej univerzite v budúcnosti, očakávam od Vás aktívny prístup v diskusii. Návrh stratégie rozvoja Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne do roku 2020 môžete pripomienkovať do 15. 10. 2013 prostredníctvom úseku prorektora pre stratégiu a rozvoj. Za Vaše podnety, postrehy a námety vopred ďakujem. Vyhodnotenie pripomienok očakávam počas aktivít univerzity v rámci Týždňa vedy a techniky v mesiaci november 2013.

S úctou

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Rektor

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica