Detský kútik na Trenčianskej univerzite

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne zriaďuje na svojej akademickej pôde detský kútik, do ktorého budú môcť študenti a zamestnanci univerzity umiestiť v prípade potreby svoje deti. Cieľom realizovaného projektu je rozšíriť služby na univerzite a uľahčiť zosúladenie rodičovstva a študentských či pracovných povinností. Študentom a zamestnanom tak v novom roku univerzita poskytne možnosť starostlivosti o deti, aby rodičia mohli využívať flexibilné formy pracovného uplatnenia a zároveň budú pre študentov vytvorené optimálnejšie podmienky pre štúdium aj popri rodičovstve. Vytvoreniu detského kútika predchádzal prieskum na univerzite, ktorý sa stretol so záujmom a najmä študenti berú túto možnosť ako veľkú pomoc, keď potrebujú ísť na skúšku alebo prednášku.

Detský kútik bude prevádzkovaný v zmodernizovaných a plne vybavených priestoroch Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v Trenčíne a otvorenie je naplánované na marec 2019. Kvalifikovaný personál bude poskytovať krátkodobú starostlivosť pre deti od 3 do 12 rokov. Výberové konania na pozície vychovávateľov vyhlási Trenčianska univerzita v januári 2019. Kapacita detského kútika je 21 detí, pričom bude vytvorený priestor aj pre deti zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Personál bude mať za úlohu nielen „stráženie detí“, ale aj rôzne zaujímavé a rozvíjajúce aktivity. Prevádzka bude flexibilná a bude odzrkadľovať reálne potreby rodičov z radov zamestnancov a študentov. V prvej etape bude detský kútik zatiaľ fungovať počas pracovných dní a prihlasovať sa bude vopred, ale v prípade potreby a voľnej kapacity bude prijaté aj neprihlásené dieťa. Rozpočet projektu je 156 828 Eur a nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EU s ŠR je 141 146,03 Eur.

Realizáciu projektu podporil aj rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, pretože na univerzite pribudne spôsob ako umožniť rodičom, ktorí budú mať záujem, venovať sa štúdiu, či zamestnancom využiť v prípade potreby flexibilný pracovný čas.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica