Detský kútik na Trenčianskej univerzite

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne zriadila na svojej akademickej pôde Detský kútik, do ktorého môžu študenti a zamestnanci univerzity umiestiť v prípade potreby svoje deti. Cieľom realizovaného projektu je rozšíriť služby na univerzite a uľahčiť zosúladenie rodičovstva a študentských či pracovných povinností. Študentom a zamestnanom tak univerzita poskytuje možnosť starostlivosti o deti, aby zamestnanci mohli využívať flexibilný pracovný čas a pre študentov sú vytvorené optimálnejšie podmienky pre štúdium aj popri rodičovstve.

Detský kútik je prevádzkovaný v zmodernizovaných a plne vybavených priestoroch Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v Trenčíne. Kvalifikovaný personál poskytuje krátkodobú starostlivosť pre deti od 3 do 12 rokov. Kapacita Detského kútika je 21 detí, pričom je vytvorený priestor aj pre deti zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Personál má za úlohu nielen „stráženie detí“, ale aj rôzne zaujímavé a rozvojové aktivity. Prevádzka je flexibilná a odzrkadľuje reálne potreby rodičov z radov zamestnancov a študentov. V prvej etape Detský kútik zatiaľ funguje počas pracovných dní a prihlasuje sa vopred cez online formulár na stránke www.detskykutik.tnuni.sk, ale v prípade potreby a voľnej kapacity bude prijaté aj neprihlásené dieťa. Rozpočet projektu je 156 828 Eur a nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EU s ŠR je 141 146,03 Eur.

Realizáciu projektu podporuje aj rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik, pretože na univerzite pribudol spôsob, ako umožniť rodičom venovať sa štúdiu, či zamestnancom využiť v prípade potreby flexibilný pracovný čas.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica