Detská univerzita bude tento rok zelená!

08.06.2021

Trenčianska detská univerzita je určená pre malých študentov, ktorí majú chuť vzdelávať sa zábavnou formou. Pre veľký záujem z minulosti sme tento rok pripravili až 5 týždňov detských táborov počas letných mesiacov pre deti od 6 do 14 rokov. Rodičia si môžu vybrať z 3 typov zameraní, ktorý najviac vyhovuje ich „malému študentovi“. Aktivity sú orientované na prírodu, životné prostredie či šport, a preto sú spoločne pomenované Detská zelená univerzita.

„Aktivity letnej Detskej zelenej univerzity budú realizované vďaka dotácii Mesta Trenčín na aktivity v oblasti práce s mládežou, tiež grantového programu Trenčianskej Župy Zelené oči a z prostriedkov Trenčianskej univerzity. Prihlasovať sa dá prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke univerzity v sekcii Detská univerzita,“ uviedol rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik.  

Prvý tábor pod názvom Príroda v meste je pre deti, ktoré sa zaujímajú o prírodu a zámerom je rozvoj pozitívneho postoja k rodnému mestu a jeho okoliu. Deti získajú poznatky o fungovaní prírody, budú si môcť vysadiť bylinkové či kvetinové záhony, pracovať budú tiež s včelími produktami a okrem iného zhotovia vtáčiu búdku.

Planéta Zem je názov druhého tábora, ktorý je zameraný na budovanie záujmu detí o riešenie lokálnych i globálnych environmentálnych problémov. V programe je plánovaná návšteva útulku pre zvieratá, čistenie miestneho potôčika, prednáška s ornitológom či zážitkové aktivity so včelárom. Deti tiež navštívia keramickú dielňu a vytvoria domčeky pre hmyz.

Pre športovo založené deti je tu tretí tábor – Workout pre deti, kde so skúsenými inštruktormi workout a parkour štýlu budú cvičiť a trénovať hravou formou. Dozvedia sa tiež zásady bezpečného cvičenia, spoločne vytvoria cvičebnú zostavu či spoznajú svoje limity. Trénovať sa bude vonku i vnútri na workoutových cvičebných prvkoch.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica