Deň učiteľov

28.03.2024

Milé kolegyne a kolegovia učitelia, odborní a pedagogickí zamestnanci,

ku Dňu učiteľov Vám želám veľa šikovných, talentovaných, úspešných a vzdelania chtivých žiakov a študentov, zlepšujúce sa školské prostredie a samozrejme spravodlivé odmeňovanie.

Deň učiteľov si pripomíname ako spomienku na Jána Ámosa Komenského, ktorý sa svojim dielom a odkazom zaradil medzi významné osobnosti svetovej pedagogiky. Presadzoval povinnú školskú dochádzku pre všetky deti bez rozdielu na sociálne pomery. Jeho vyjadrenia "opakovanie je matkou múdrosti", alebo "škola hrou" sú dlhodobo všeobecne známe.

Jozef Habánik

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica