Deň učiteľov

28.03.2014

Pri príležitosti

"DŇA UČITEĽOV"

ďakujem všetkým pedagógom a všetkým zamestnancom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorí sa rozhodli venovať svoj profesionálny potenciál, znalosti, skúsenosti, ale aj srdce práci, ktorá vychováva budúcu vedomostnú spoločnosť a prajem Vám veľa zdravia, pracovného elánu, tvorivých síl a životného optimizmu.

 

S pozdravom

                                   doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica