Deň otvorených dverí na FPT v Púchove

21.01.2013

Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove TnUAD v Trenčíne
pozýva študentov a vyučujúcich stredných škôl na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

dňa 25. januára 2013, so začiatkom o 9.00 h v aule FPT v Púchove

 

Program:

9.00 – 9.45      Privítanie, informácia o možnostiach

                        štúdia na FPT v Púchove

9.45 – 11.00    Prehliadka špecializovaných učební

                        a  laboratórií FPT

 

Tešíme sa na Vašu účasť

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica