Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva

22.02.2018

V poradí už druhý Deň otvorených dverí v tomto akademickom roku na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa uskutočnil 22. februára 2018.

Deň otvorených dverí je na Fakulte zdravotníctva príležitosťou otvoriť sa smerom k študentom stredných škôl, ktorí si na pár hodín vyskúšajú, aké je to byť vysokoškolákom na našej univerzite. Takmer 100 stredoškolákov absolvovalo najskôr prezentácie jednotlivých študijných programov (Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a Verejné zdravotníctvo), kde boli oboznámení nielen s obsahom vzdelávania, vedeckými pracoviskami fakulty, ale aj s mimovýučbovými aktivitami a zahraničnými mobilitami. Následne rozdelení po skupinkách nahliadli do učební a laboratórií, kde sa realizuje výučba jednotlivých študijných programov.

Mimoriadne zaujímavé boli pre zúčastnených laboratóriá praktickej výučby, kde ich okrem množstva laboratórnych a diagnostických prístrojov zaujali aj modely či rôzne iné výučbové pomôcky.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica