Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva

08.11.2017

Dekanka Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne Iveta Matišáková Vás pozýva na

D e ň   o t v o r e n ý c h   d v e r í,

ktorý sa uskutoční dňa  5. decembra 2017 na Fakulte zdravotníctva TnUAD v Trenčíne, Novomeského 11, Trenčín – Juh, blok „E“

 

Program:

1.    Základné informácie o možnostiach štúdia na FZ TnUAD.

2.    Predstavenie jednotlivých študijných programov.  

3.    Prehliadka priestorov FZ TnUAD.

Prezentácia pre návštevníkov Dňa otvorených dverí je v jednom vstupe o 9.30 hod.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

 

Kontakt:

PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

katarina.gerlichova@tnuni.sk

tel. 032/74 00 603

www.fz.tnuni.sk

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica