Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva

04.12.2015

Trenčianska univerzita Alexandra dubčeka v Trenčíne každoročne organizuje pre záujemcov o štúdium dni otvorených dverí. Tento raz svoje dvere otvorila na Fakulte zdravotníctva.

Deň otvorených dverí je na Fakulte zdravotníctva vždy príležitosťou otvoriť sa smerom k študentom stredných škôl, ktorí si na pár hodín vyskúšajú, aké je to byť vysokoškolákom na našej univerzite. Stredoškoláci rozdelení po skupinkách absolvovali najskôr prednášky jednotlivých študijných programov a následne nahliadli do učební a laboratórií.

Mimoriadne zaujímavé pre nich určite boli laboratória praktickej výučby kde ich okrem množstva laboratórnych a diagnostických prístrojov zaujali najmä figuríny pre nácvik oživovania, simulátor staroby, či rôzne výučbové pomôcky.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica