Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva

12.12.2016

Dňa 8. decembra 2016 sa na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnil Deň otvorených dverí.

Deň otvorených dverí je na Fakulte zdravotníctva každoročne príležitosťou otvoriť sa smerom k študentom stredných škôl, ktorí si na pár hodín vyskúšajú, aké je to byť vysokoškolákom na našej univerzite. Stredoškoláci absolvovali najskôr prezentácie jednotlivých študijných programov (Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a Verejné zdravotníctvo), kde boli oboznámení nielen s obsahom vzdelávania, vedeckými pracoviskami fakulty, ale aj s mimovýučbovými aktivitami a zahraničnými mobilitami. Následne rozdelení po skupinkách nahliadli do učební a laboratórií, kde videli priamu výučbu študentov jednotlivých študijných programov.

Mimoriadne zaujímavé pre nich určite boli laboratóriá praktickej výučby, kde ich okrem množstva laboratórnych a diagnostických prístrojov zaujali aj modely či rôzne iné výučbové pomôcky.

Fakulta zdravotníctva organizuje v tomto akademickom roku Deň otvorených dverí ešte v jednom termíne, a to 23. februára 2017.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica