Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

07.01.2015

Tak ako každý rok, aj tento rok naša fakulta organizuje pre študentov stredných škôl

D e ň   o t v o r e n ý ch   d v e r í,

na ktorý srdečne pozývame pedagógov i všetkých študentov.

 

Kedy: 14. januára 2015

Kde: Fakulta zdravotníctva TnUAD v Trenčíne, Novomeského 11, Trenčín – Juh, blok „E“

Program:

  1. Základné informácie o možnostiach štúdia na FZ TnUAD, predstavenie jednotlivých študijných programov.
  2. Prehliadka priestorov FZ TnUAD.

 

 Prezentácie pre návštevníkov Dňa otvorených dverí sú  v 2 vstupoch, o 9.00 a o 11.00 hod.

 

Kontakt:
PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
iveta.matisakova@tnuni.sk
tel. 032/74 00 603

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica