Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva TnUAD

Deň otvorených dverí

na Fakulte zdravotníctva

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

Vedenie Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne pozýva všetkých záujemcov na

D e ň   o t v o r e n ý c h   d v e r í,

ktorý sa uskutoční dňa  3. decembra 2015 na Fakulte zdravotníctva TnUAD v Trenčíne, Novomeského 11, Trenčín – Juh, blok „E“

 

Program:

1.    Základné informácie o možnostiach štúdia na FZ TnUAD.

2.    Prehliadka priestorov FZ TnUAD

3.    Predstavenie jednotlivých študijných programov

Prezentácie pre návštevníkov Dňa otvorených dverí sú v 2 vstupoch, o 9.00 a o 11.00 hod.

 

Kontakt:

PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

katarina.gerlichova@tnuni.sk

tel. 032/74 00 603

 

Tešíme sa na Vašu účasť

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica