Deň otvorených dverí na Fakulte špeciálnej techniky

28.01.2016

Ako už býva zvykom na našej univerzite, aj tento rok organizujeme pre záujemcov o štúdium dni otvorených dverí. Tento raz sme svoje dvere otvorili na Fakulte špeciálnej techniky.

Deň otvorených dverí je na našej univerzite vždy príležitosťou otvoriť sa smerom ku stredoškolákom a priblížiť im vysokoškolské štúdium. Pre návštevníkov si naša technická fakulta pripravila bohatý program hlavne z oblastí vedy, konštruovania a 3D modelovania. Stredoškoláci rozdelení do skupín absolvovali najskôr prednášky jednotlivých študijných programov, predstavili im tvorivé aktivity študentov z praktických cvičení a projektov, možnosti praxe počas štúdia a následne nahliadli do modernizovaných učební a laboratórií. Študenti, pedagógovia, ale aj úspešní absolventi im tak pútavou formou predstavili možnosti štúdia na našej fakulte a ich budúce uplatnenie vo vede a technike.

Študentom sa najviac páčili špecializované laboratória praktickej výučby pre obnoviteľné zdroje energií, automobilovej techniky a optickej mikroskopie. V laboratóriu pre 3D technológie sa zas dozvedeli pútavé informácie o možnostiach 3D skenovania a trojrozmernej tlače vzorových súčiastok. Ako prví mali možnosť nahliadnuť aj do niektorých nových laboratórií Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov (CEDITEK), ktoré je vybudované vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840,- €.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica