DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ FŠT TNUAD 2013

13.02.2013

Dekan 

Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pozýva študentov a vyučujúcich stredných škôl na:

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ FŠT TNUAD 2013

ktorý sa uskutoční v priestoroch FŠT v Záblatí Pri parku 19 dňa 22 februára 2013 so začiatkom o 10.00 hod.

Cieľom akcie je informovať o:

  • študijných programoch fakulty,
  • podmienkach štúdia a systéme starostlivosti o študentov,
  • komplexnom materiálovo-technickom a prístrojovom vybavení jednotlivých pracovísk.

Program:

10:00 - 10:15 príhovor dekana

10:15 - 10:45 príhovor prodekana pre výchovu a vzdelávanie a odpovede na otázky z pléna

10:45 - 13:00 prehliadka špecializovaných učební, laboratórií a ukážky študentských projektov

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica