Deň otvorených dverí 2018

19.02.2018

Dňa 15. februára 2018 sa na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD uskutočnil deň otvorených dverí. Tak ako v predchádzajúcom ročníku, i tento rok sme na našej fakulte privítali desiatky študentov stredných škôl z rôznych miest Slovenska ako napríklad Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Zlaté Moravce, Topoľčany, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Žilina, ale aj Nováky, Prievidza, Lučenec, Nové Zámky, Fiľakovo, Kremnica, Banská Bystrica alebo Košice.

Na akademickej pôde ich privítala  Ing. Magdaléna Tupá PhD. a predstavila im štúdium v jednotlivých študijných programoch. Následne sa predstavil prof. Ing. Dr. Rolf Karbach svojou pútavou prednáškou na tému „Study at university: How to be successful by „doing the right things“ and „doing things right“.

Študenti si počas dopoludnia mali možnosť pozrieť priestory fakulty. V rámci pripravených workshopov im naši vysokoškoláci predstavili možnosti mobility a štúdia na partnerských zahraničných univerzitách prostredníctvom programu Erasmus+, zapojenia do projektovej činnosti (Život nie je zebra, AZU – Aktivitou za úspechom), možnosti voľnočasových aktivít - študentské rádio TrenchTown, Univerzitné pastoračné centrum, športové aktivity na fakulte a v meste Trenčín. Návštevníci mali počas dňa otvorených dverí možnosť komunikovať priamo s pedagógmi a študentmi fakulty, ktorí ochotne odpovedali na ich otázky.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica