Deň narcisov 2017

05.04.2017

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine, ktorá sa vykonáva za účelom získania prostriedkov na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, na zabezpečenie informačných materiálov, preventívnych kampaní Ligy proti rakovine a na podporu výskumných a klinických projektov.

V piatok 7. apríla 2017 sa uskutoční už 21.ročník Dňa narcisov.

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je tohtoročným spoluorganizátorom Dňa narcisov. Študenti fakulty budú v tento deň v žltom tričku s číslom dobrovoľníka pomáhať pri zbieraní dobrovoľného finančného príspevku do pokladničky označenej registrovým číslom.

 

Ďakujeme za podporu tejto výnimočnej zbierky.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica