Dekani FŠT a FSEV navštívili partnerskú univerzitu v Bologni

28.02.2014

V sobotu 22. februára 2014 v ranných hodinách sa zástupcovia vedenia Fakulty špeciálnej techniky a Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vrátili z pracovnej cesty z Bologne v Taliansku, kde rokovali so zástupcami Universita di Bologna o spolupráci s Fakultou Scuola di Ingegneria e Architecttura, dekanom Prof. Pier. Paolo Diotallevi, Prof. Direttore Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, prof. Francesco  Ubertinim a                      s prorektorkou  pre medzinárodné vzťahy  s pani Dr. Carlou Salvaterra.

 Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc. a dekan Fakulty špeciálnej techniky doc. Ing. Peter Lipták, CSc. uskutočnili rokovania s Prof. Simone Ferriani, zodpovedným za medzinárodnú spoluprácu Katedry riadenia DiSA - Dipartimento di Scienze Aziendali. Neskôr obaja dekani rokovali s Massimom Vetrom, zodpovedným za Erazmus na úrovni Bolognskej univerzity a prof. Ubertiny predstavil fakultu, jej katedry a časť laboratórií.

Na záver návštevy zástupcovia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a zástupcovia Universita di Bologna spoločne navštívili pomník s bustou Alexandra Dubčeka a vzdali úctu jeho pamiatke.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica