Centrum FunGlass získalo financie na modernizáciu výskumnej infraštruktúry!

05.04.2019

V posledných dňoch hodnotilo Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne svoj dvojročný progres v implementácii európskeho projektu budovania excelentných výskumných centier. V prvej fáze tohto sedemročného, v slovenských podmienkach doposiaľ najväčšieho vedecko-výskumného projektu financovaného zo strany Európskej únie, sa Centrum sústredilo na posilnenie svojich personálnych kapacít, čo sa počas prvých dvoch rokov premietlo do 61% nárastu počtu jeho zamestnancov.

Centrum FunGlass je jedným z desiatich centier excelentnosti v stredoeurópskom priestore, ktoré vznikli v rámci úspešných tímingových projektov programu Horizont 2020. Cieľom je transformácia jestvujúceho pracoviska v oblasti sklárskych vied a technológií na úroveň vedeckej excelentnosti, ktorá mu umožní zaradiť sa medzi špičkové európske inštitúty. Podporu a skúsenosti pri etablovaní, rozvoji a riadení Centra mu poskytujú partnerské vedecko-výskumné inštitúty talianskej Univerzity v Padove, nemeckej Univerzity Friedricha – Alexandra v Erlangene, Univerzity Friedricha-Schillera v Jene a Španielskej akadémie vied v Madride.

Dôležitým medzníkom pre ďalšie napredovanie Centra bola pozitívna Hodnotiaca správa, ktorá ocenila dosiahnutý progres. Vďaka grantu EÚ Centrum poskytuje svojim výskumníkom zo Slovenska, z Belgicka, Indie, Iránu, Španielska, Egypta, Číny, Bieloruska, Nemecka či Mexika vynikajúce podmienky pre odborný rast.

Dňa 4. apríla 2019 univerzita podpísala zmluvu s Ministerstvom školstva v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Aktuálne sa preto Centrum sústredí na spustenie druhej fázy, prostredníctvom realizácie projektu komplementárneho financovania zo štrukturálnych fondov (€10 mil.), v rámci ktorej bude zásadným spôsobom rozšírená jeho vedecko-výskumná infraštruktúra. Bola podaná žiadosť o nenávratný príspevok poskytovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov a Výskumná agentúra na základe výsledkov konania, žiadosť schválila vo výške celkových výdavkov 10,5mil. EUR. Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov podpísal rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik a ministerka Školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová. „Trenčianska univerzita je excelentným centrom vedy v oblasti materiálového výskumu. Ukazuje sa, že aj menšia univerzita, pokiaľ si správne definuje svoje poslanie a kráča si za svojim cieľom, môže dosiahnuť medzinárodne akceptovateľné výsledky“ povedal rektor Jozef Habánik a poznamenal, že slovenská veda by nemala byť Popoluškou, ale dámou, ktorú nachystáme na ples. „Cieľom výskumných oddelení FunGlass je vývoj nových typov skiel so špeciálnymi vlastnosťami, ktoré nájdu využitie v priemysle, zdravotníctve v podobe biomateriálov či kostných náhrad, ale aj pri výrobe elektriny zásluhou účinnejších fotovoltaických panelov. Získané financie budú smerovať do rekonštrukcie priestorov, laboratórií a do dobudovania výskumnej infraštruktúry centra, aby mohli byť naplnené všetky výskumné aktivity a ciele zadané na začiatku projektu“, uzavrel riaditeľ Centra Dušan Galusek.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica