Centrum FunGlass získalo cenu za vedu a techniku!

11.11.2019

Z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej si dňa 7. novembra 2019 prevzali vedci a výskumníci zo Slovenska Ceny za vedu a techniku 2019. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky, v ktorom bola zapojená aj naša univerzita.

Ocenených bolo až 17 osobností a tímov z oblasti vedy a techniky v piatich kategóriách, ktorí do slovenskej vedy priniesli vynikajúce výsledky. Tím Centra pre funkčné a povrchovo funcionalizované sklá FunGlass Trenčianskej univerzity pod vedením prof. Dušana Galuska získalo cenu v kategórii vedecko-technický tím roka.

Vedci a výskumníci si prevzali cenu v kategóriách osobnosť vedy a techniky, celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, osobnosti vedy a techniky do 35 rokov, vedecko-technické tímy a popularizácia vedy.

Ceny za vedu a techniku  sa odovzdávajú od roku 2014, dovtedy sa udeľovali ako ceny ministra školstva. Cieľom zmeny bolo zvýšiť spoločenskú prestíž ich udeľovania. Návrhy na ocenenie predkladajú vrcholní predstavitelia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, SAV, predstavitelia sektora vysokých škôl, reprezentatívnych združení zamestnávateľov a občianskych záujmových združení.

Gratulujeme v mene rektora Trenčianskej univerzity Jozefa Habánika, ktorý pri odovzdávaní ceny osobne podporil víťazný tím v zložení Dušan Galusek, Mária Chromčíková, Marek Liška, Alfonz Plško, Róbert Klement, Jozef Kraxner a Dagmar Galusková.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica